Skip to main content

Op 5 april 1943 wordt Mortsel getroffen door een zwaar bombardement van Amerikaanse bommenwerpers. De Duitse Erla-vliegtuigfabriek is het doelwit, maar wordt amper getroffen. Het toenmalige Gemeenteplein wordt volgens getuigen herschapen tot een omgewoeld veld. Wat toen al een druk verkeersknooppunt was, is dat vandaag nog steeds.

Het Gemeenteplein was het drukke hart van Oude-God met centraal op het plein het toenmalige gemeentehuis. Het verschrikkelijke bombardement zorgde voor een zware ravage op het Gemeenteplein met vele slachtoffers. De klok in het torentje aan de vuurgevel van het gemeentehuis stond stil op 15 uur en 32 minuten. Dat is het exacte ogenblik van het bombardement.

Rondom het Gemeenteplein waren de wegen bedekt met stervende mensen, brandende auto’s, neergeslagen tramleidingen en brokstukken van wat ooit de mooie herenhuizen rond het plein waren. Centraal brandden de bus naar Kontich en Edegem en een tram volledig uit.

Het oude gemeentehuis, dat oorspronkelijk op 7 juli 1895 werd ingehuldigd, werd in 1972 afgebroken. Hierdoor ontstond er een open ruimte met fontein, rustbanken en het nodige groen. Het is nog steeds een druk knooppunt van tal van wegen met daarrond ook verschillende horecazaken.

In 1999 kwam er een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van het bombardement.

Advertentie

Leave a Reply