Skip to main content

In ‘Het woord is aan …’ leggen we telkens 3 vragen voor aan iemand van de gemeenten. Om 2024 te starten, geven we het woord aan de burgemeesters. Wat vonden zij positief aan 2023 en waar kijken ze in 2024 naar uit? Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich, beantwoordt onze vragen.

Wat vond u positief aan 2023?

Positief is dat we als gemeenschap met Vlaamse veerkracht de energiecrisis en inflatie zijn doorgekomen. Het leven is gelukkig hervat.

Naar welk project of initiatief in uw gemeente kijkt u in 2024 uit en waarom?

We zijn gestart met de verwerving van de site van het vredegerecht om een tweede randparking te maken. Ook de heraanleg van het Sint Jansplein en de renovatie van de ploeg, één van de oudste gebouwen van ons dorp starten. Dit is de aanzet tot een herwaardering van het openbaar domein in Kontich centrum.

Waar kijkt u persoonlijk het meest naar uit in 2024?

Nationaal hoop ik dat de Vlaamse welvaart voor de toekomst veilig zal gesteld worden met een slagkrachtige regering. Lokaal leg ik met mijn ploeg de realisaties van ons beleid voor ter evaluatie van de kiezer, maar ook een mooi programma met ambities voor de toekomst en een enthousiaste ploeg om er mee aan de slag te gaan.

Advertentie

Leave a Reply