Skip to main content

In de Edegemse wijk Buizegem werd in 2005 een preventief archeologisch onderzoek gestart in het kader van een verkavelingsaanvraag. Na een proefsleuvenonderzoek kwamen sporen uit de ijzertijd (1200 v.Chr. – 800 v.Chr.) en de Romeinse periode (8ste eeuw v.Chr. – 5de eeuw) aan het licht. Wat die sporen precies uitwijzen, is moeilijk te bepalen door de beperkte oppervlakte, natuurlijke erosie en middeleeuwse verstoringen. Maar dat hier al mensen wonen sinds de ijzertijd staat wel vast.

Uit het onderzoek bleek dat in de meeste noordelijke hoek van het onderzoeksterrein zich een dubbele circulaire structuur bevond die meteen deed vermoeden dat hier ooit een uitzonderlijk grafmonument aanwezig was. De structuur bestond uit een centrale quasi-cirkelvormige standgreppel met een diameter van 8,40 m tot 8,80 m waarin 39 palen stonden ingeplant, met rondom een externe circulaire gracht met een diameter van maar liefst 56 m! De huidige naam “keltenheuvel” komt van die constructie, maar wordt vooral gebruikt door kinderen.

Advertentie

Leave a Reply