Skip to main content

Mooi nieuws: UZA wordt één van de zes referentieziekenhuizen voor AYA-zorg. Dankzij de nieuwe overeenkomst met het RIZIV-INAMI kunnen ze vanaf 1 december 2023 nóg betere leeftijdsgebonden zorg en ondersteuning bieden aan adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s) met kanker.

Tekst: UZA & Kobe Nuyens – Foto: UZA

Jonge patiënten met kanker hebben vaak heel andere noden dan volwassenen. Jongeren die de diagnose krijgen, kampen niet alleen met vraagstukken over hun fysiek herstel, maar willen ook weten hoe het verder moet met hun job, studie of kinderwens. Hun vaak specifieke medische problemen en confrontatie met uitdagingen op psychosociaal vlak, vereisen een zorg en nazorg op maat.

Kenniscentrum

Om die zorg op maat aan te kunnen bieden, is expertise nodig. De AYA-referentieteams in de zes ziekenhuizen worden daarom ingezet als centrale bron van kennis en ervaring. Deze teams gaan – zowel op medisch als op psychosociaal vlak – expertise en ondersteuning geven aan zorg- en behandelteams in hun eigen ziekenhuis, maar net zo goed in andere ziekenhuizen en de eerste lijn. Concreet moeten de AYA-referentieteams in de ziekenhuizen operationeel zijn vanaf 1 januari 2024. Vanaf ten laatste 1 januari 2026 moet de adviesfunctie naar andere ziekenhuizen worden uitgerold.

Gezien de uiteenlopende noden is het AYA-team samengesteld uit een multidisciplinair team van experten op het gebied van AYA-zorg, minstens bestaande uit vier disciplines: een arts-specialist, een gespecialiseerde verpleegkundige, een sociaal werker en een psycholoog. Als het wenselijk of nodig is, kan het AYA-team altijd versterkt worden met andere disciplines zoals een kinesitherapeut, een seksuoloog, een diëtist, een ergotherapeut, een palliatieve hulpverlener, enz.

Dr. Joris Verlooy, pediatrisch oncoloog bij het UZA is alvast enthousiast: “De voorbije jaren sloegen meer en meer diensten in het UZA de handen in elkaar om de levenskwaliteit en behandeling van adolescenten en jongvolwassenen te verbeteren. We zetten sterk in op een aangepaste medische en psychosociale aanpak voor patiënten op de drempel van volwassenheid. Deze conventie is een erkenning voor ons werk én garandeert dat we de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker in de toekomst nog verder kunnen uitbouwen.”

Advertentie

Leave a Reply