Skip to main content

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en GZA Ziekenhuizen willen in 2026 een centrale apotheek in gebruik nemen in Kontich op het bedrijventerrein Satenrozen. Ze doen dat als ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom), de geplande fusie van beide ziekenhuizen op 1 april 2024. Het gaat om zowel een apotheek met een clean room voor de bereiding van medicatie als een distributieapotheek van waaruit medicijnen vertrekken naar de ziekenhuissites.

“Het terrein in Kontich heeft als voordeel dat we alle functies van de centrale apotheek onder één dak kunnen onderbrengen”, weet Isabelle Glorieux, manager apotheek van GZA Ziekenhuizen. “Zo kunnen de medewerkers op dezelfde plek aan de slag in zowel de productie- als de distributieapotheek.” De centrale apotheek is goed voor 150 jobs in Kontich, waarvan er honderd mensen gelijktijdig aan het werk zijn.

Nood aan vernieuwing

In België gelden vanaf 2026 strengere normen voor ziekenhuisapotheken die medicatie produceren. Er is dus nood aan vernieuwing en met deze nieuwe centrale apotheek wordt daaraan voldaan. De volgende stappen zijn het verkrijgen van de nodige vergunningen, het definitieve ontwerp, de opmaak van het bouwdossier en de keuze van een aannemer.

Het gaat om een gebouw van twee verdiepingen en een technische verdieping. “De apotheek zal onder meer chemotherapie en immuuntherapie produceren voor meer dan twee op de drie ziekenhuispatiënten in de stad Antwerpen en de randgemeenten”, licht Sarah De Broe, directeur Apotheek van ZNA, toe. Ook inwoners van de gemeente Kontich zullen daarvan gebruikmaken. “Bijna de helft van de patiënten in de gemeente wordt behandeld bij ZNA of GZA Ziekenhuizen.”

Massaproductie en -distributie

In de productieapotheek zullen op jaarbasis wel honderdduizend magistrale en steriele bereidingen geproduceerd worden. Magistrale bereidingen zijn zalfjes, siropen en capsules zoals bij de apotheek om de hoek. Bij steriele bereidingen gaat het om oogdruppels, intraveneuze chemotherapie en antibiotica. Die worden gemaakt in de clean room: een werkomgeving waarin zuivere lucht is gegarandeerd zodat er geen vuil in het productieproces komt.

De distributieapotheek is de logistieke omgeving waar geneesmiddelen, implantaten en medisch materiaal in bulk geleverd worden. Ze worden er gecontroleerd op echtheid en via geautomatiseerde processen opgeslagen. Nadien volgt de herverpakking en verdeling naar de verschillende ziekenhuissites. Op jaarbasis gaat het om veertien miljoen stuks.

De medicatie die op deze toekomstige centrale apotheek geproduceerd zal worden, komt tegemoet aan de behoeften van twee op de drie opgenomen patiënten in het hele Antwerpse arrondissement. Hieronder kan je alvast de plannen bekijken van het nieuwe complex.

Advertentie

Foto’s: ZNA

Leave a Reply